Köp och försäljningsvillkor.

Priser
Alla priser är i SEK exklusive moms, frakt tillkommer.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter godkänd kreditbedömning.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, 2% av köpeskilling per påbörjad månad.

Leasing
Vi hjälper dig att finasiera dina inköp.
Med bra relationer med banker och finansbolag hittar vi bästa finansiella lösning på dina inköp.

Garanti
After Print åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fabrikationsfel på maskinutrustningen som visar sig inom 12 månader från leveransdagen, (Begagnade maskiner 3 månader) om inte annat anges. Garantin gäller inte om fel orsakats genom onormal förslitning, damm, olyckshändelse, vårdslöshet eller felaktig användning av utrustningen. Därmed jämställs ingrepp eller reparation av annan än av After Prints auktoriserad seviceperson. Garantin gäller endast under förutsättning att förbrukningsmaterial och tillbehör är av After Print godkänd kvalitet.

Reklamationer
Eventuella reklamationer skall göras senast 14 dagar efter erhållen leverans.
Förkommet eller skadat gods anmäls av köparen till transportföretaget.

Äganderätt
Alla levererade produkter är After Prints egendom tills full betalning erlagts, om så inte sker äger After Print rätt att återta produkterna.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.